El Grau de Geografia

 Descarregar Pdf

En el grau en Geografia de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida estudiem la relació de les persones amb el seu entorn, sigui la ciutat sigui el territori o el medi físic. Per dur a terme aquest tipus d’estudi utilitzem i fem mapes, parem atenció a les dinàmiques socials i econòmiques en la mesura que tenen una influència en l’ús i en el modelatge de l’espai, i no perdem la perspectiva històrica, ja que ens ajuda a entendre molts del fenòmens que ens interessen. Ens ocupem, doncs, de problemes tan diversos com l’urbanisme, la demografia, els recursos naturals i la sostenibilitat, els conflictes socials i les seues repercussions espacials, el turisme, o la localització de les empreses o dels mitjans de transport, entre d’altres.

Per assolir aquests objectius és necessari dominar algunes tècniques, com la cartografia, l'estadística o l’ús de bases de dades i programari com els sistemes d’informació geogràfica. Tot i això no oblidem la formació teòrica que capaciti per comprendre les dinàmiques socials i territorials. Un aprenentatge com el que proposem prepara els nostres estudiants per enfrontar-se a desafiaments professionals molt diversos, com el treball en consultories d’ordenació del territori o en administracions públiques, l’ensenyament o el món editorial. La capacitació que s'adquireixi en aquest terreny dependrà de la imaginació i la voluntat que cadascú hi posi.

Díptic informatiu

 

Competències d'un/a Geògraf/a

Les competències especifiques de Geografia són:

1. Analitzar i entendre els processos territorials, socioeconòmics i mediambientals:
• Ser conscient dels problemes territorials i socials per articular-ne solucions
• Llegir en el paisatge del pòsit del temps i de l’actuació de l’home
• Detectar la connexió i interacció dels fenòmens en l’espai

2. Aprendre tècniques i mètodes de diagnosi i intervenció:
• Seleccionar i analitzar críticament la documentació i informació
• Llegir i fer mapes
• Valorar els recursos locals i contribuir al desenvolupament territorial
• Realitzar informes i diagnosis territorials
• Diagnosticar potencialitats i debilitats dels llocs

3. Saber com es planifiquen i com es gestionen els processos territorials:
• Gestionar espais i recursos naturals
• Planificar els usos del sòl i les característiques urbanes i territorials
• Identificar la localització idònia per a una activitat humana
• Caracteritzar la personalitat pròpia de cada indret

   Darrera modificació: