Xavier Pelegrí Viaña

Col·laborador permanent doctor

 Descarregar Pdf
Dades personals
pelegri

Àrea de coneixement: Treball Social i Serveis Socials

Adreça: Av. de l'Estudi General, 4. 25001 Lleida

Despatx: Facultat d'Educació, 3.27

Telèfon: 973 70 66 02

Fax: 973 70 31 19

E-mail:  xavier.pelegri@udl.cat

 

Docència
 • Sistema català de Serveis Socials
 • Gestió d'Organitzacions
 • Treball de fi de Grau
Línies d'investigació
 • Els Serveis Socials: prestacions i organització
 • Participació, Voluntariat i Tercer Sector
 • Pobresa, Desigualtats Socials i Exclusió.
Projectes de recerca destacats
 • La pobresa econòmica a Lleida. Impacte de la crisi sobre els ingressos de les famílies. IP: Joan Pere Enciso. Durada del projecte: 20015-2016
 • Els temporers a les terres de Lleida. Observatori Permanent de la Immigració de les Comarques de Lleida. IP: J. Garreta. Diputació Provincial de Lleida. Durada del projecte: 2015-2016.
 • Familias y escuelas. Discursos y prácticas cotidianas sobre la participación en la educación obligatoria (PAR-ED). Nombre d’investigadors: 15. IP: J. Garreta. Ministerio de Economía y Competitividad (EDU2012-32657). Durada del projecte: 2013-2015
 • La immigració en les comarques de Ponent (província de Lleida). Observatori Permanent de la Immigració de les Comarques de Lleida. IP: J.Garreta. Diputació Provincial de Lleida. Durada del projecte: 2009-2014.
 • Estudi sobre la situació de les persones amb trastorn mental sever al territori de Lleida. Salut mental Catalunya, coordinadora Terres de Lleida
 • La situació de la pobresa a Lleida
 • Les polítiques de Serveis Socials a Catalunya (1979-1999)
 • Migraciones Latinoamericanas en Cataluña y Andorra
 • Debats sobre el Reglament de Participació Ciutadana de la ciutat de Lleida
 • Avaluació Tècnica dels Clubs Socials per a persones amb trastorn mental
Darreres publicacions
 • PELEGRÍ, X. (2017) "Als deu anys de la Llei de serveis socials". Quaderns d'Educació Social, 2017, núm. 19, p. 78-83.
 • JULIÀ, R.; PELEGRÍ, X.; MATA, A. (2017) "La participación de los profesionales sociales en los centros educativos. Encuentros y desencuentros" a Jordi Garreta (coord.) Familias y escuelas. Discurso y prácticas sobre la participación en la escuela. Madrid, Pirámide, pp. 185-210, ISBN: 978-84-368-3712-4.
 • ENCISO, J.P.; ALLEPUZ, R.; PELEGRÍ, X. (2017) La pobresa a Lleida. Impacte de la crisi sobre les rendes salarials i les pensions. Lleida, Edicions de la Universitat de Lleida, Col·lecció Sud-Nord nº 23.
 • PELEGRÍ, X. (2017) "Pobresa energètica i Serveis socials" a Al voltant de La pobresa energètica. Edit. Oficina de Desenvolupament i Cooperació, Vol 10   pp. 47-54, ISBN: 1697-3054.
 • PELEGRÍ, X.; QUEJIDO, P. (2016) "The response of Social work and the social services to the phenomenon of immigration in Spain" a Jordi Garreta, Immigration into Spain: evolution and socio-educational challenges. Berna, Peter Lang, pp. 119-144, ISBN: 978-3-0343-2436-6.
 • PELEGRI, X. (2016) "La participación en la escuela vista por los inspectores" a Revista de la Asociación de Sociología de la Educación (RASE) Vol. 9 Nº 3, pp. 346-358, ISSN: 1988-7302.
 • PELEGRÍ, X.; MATA, A.; JULIÀ, R. (2016) "Las profesiones sociales en los centros educativos. Funciones y expectativas" a Respuestas transdisciplinares en una sociedad global. Aportaciones desde el trabajo social. Universidad de la Rioja.
 • JULIÁ, R.; MATA, A.; PELEGRÍ, X. (2016) "La participación familia-Escuela. Encuentros y desencuentros. Una visión desde los profesionales externos." a  Documentos de trabajo social, Edición especial, pp. 135-143, ISSN: 1133-6552.
 • ENCISO, P.; ALLEPUZ, R.; LAPRESTA, C. i PELEGRÍ, X. (2016). Nueva y vieja pobreza. Praxis Sociológica nº 20, pp. 93-112 [www.praxissociologica.es]
 • MATA, A.; JULIÀ, R.; PELEGRÍ, X. (2016) “Los profesionales de lo social. Una oportunidad de interacción con el medio social” a Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, vol. 19-1 nº 53 p. 63-76.
 • PELEGRÍ X. (2015) “Repensant la política de serveis socials per a un canvi d'època” a Pedagogia i Treball Social. Revista de Ciències Socials Aplicades, vol.4-1, p. 51-73.
 • PELEGRÍ, X.; LAPRESTA, C.; ALLEPUZ, R. i ENCISO, P. (2015) “Els professionals dels serveis socials bàsics en temps de crisi” a R.T.S. 204, p. 125-135.
 • ENCISO, P.; ALLEPUZ, R.; LAPRESTA, C. i PELEGRÍ, X. (2015). Nova i vella pobresa a les comarques de Lleida. Percepció des dels serveis socials. Edicions de la Universitat de Lleida.
 • PELEGRÍ X. (2014) “Análisis de la red de Servicios sociales en el sector de las persones con problemática de salud mental” a Revista de Trabajo Social y Salud, nº 79, p. 7-21.
 • PELEGRÍ X. (2014) “Trabajo social y servicios sociales: una complementariedad diferenciada. Notas para el cambio de época” a Acciones e investigaciones sociales, nº 34, p. 7-24.
 • PELEGRÍ, X. (2014) “L’obra social de la Mancomunitat. Beneficència, sanitat i política social” a J. Barrull (ed.) L’obra de la Mancomunitat de Catalunya a les terres de Lleida (1914-1923). Lleida, Pagès editors.
 • PELEGRÍ, X. (2013): “Ética de las organizaciones de Servicios Sociales (Parte II)”. Cuadernos de Trabajo Social. Vol 26, nº 2, pp. 359-369.
 • PELEGRÍ, X. (2013): “Ética de las organizaciones de Servicios sociales (Parte I)”. Cuadernos de Trabajo Social. Vol 26, nº 1, pp. 139-148.

 

   Darrera modificació: