Nota: Si llegiu aquest missatge és perquè no podeu visualitzar els arxius CSS vinculats a la pàgina o perquè utilitzeu un navegador que no compleix els estàndards.

Departament de Geografia i Sociologia · Universitat de Lleida

Atles de les viles, ciutats i territoris de Lleida

L'Atles de les viles, ciutats i territoris de Lleida és una publicació auspiciada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i la Diputació de Lleida, i realitzada per un equip investigador multidisciplinar amb una presència majoritària de geògrafs de la Universitat de Lleida.

És fruit d'una recerca força exhaustiva en els principals arxius amb fons cartogràfics de Catalunya (situats a Barcelona, Madrid, París...) així com en els arxius locals lleidatans.

La publicació recull 663 imatges de mapes i vistes antigues del territori de Lleida.

Aplega documents des del segle XIII i fins l'actualitat. Cal observar que l'existència d'un anterior atles de la ciutat de Lleida (B. CATLLAR - P. ARMENGOL: Atlas de Lleida, La Paeria - Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, 1987) justifica que en aquesta ocasió es faci més èmfasi en la resta del territori, en les seves comarques, viles i ciutats.

La gran diversitat de tipologies cartogràfiques recollides en l'obra fan també de l'atles un important document per a la nova història de la cartografia que està en construcció. Es recull l'aportació de col·lectius professionals poc estudiats (enginyers de forests, agrimensors i geòmetres, enginyers militars francesos vers 1720 i 1825...), d'institucions que han tingut un destacat impacte territorial (Canal d'Urgell, Canal d'Aragó i Catalunya...), d'etapes històriques en les que es desenvolupà una important tasca cartogràfica (guerra civil, reconeixement del Pirineu vers 1718) i d'autors cabdals en la història de la cartografia catalana, espanyola o europea (Beaulieu, Borsano, Coello, Darnius, Wijngaerde, etc.).

Els documents han estat ordenats seguint un criteri temàtic, de tal manera que aporten una completa imatge del territori i dels eixos argumentals que articulen l'evolució històrica de les terres de Ponent. L'índex de l'obra és el següent:

I.- Castells, pobles, viles i ciutats

II.- Territoris

1.- El descobriment del territori
Pelegrins i viatgers; l'escenari de la guerra; itineraris militars; les comunicacions; la representació del relleu; l'excursionisme; la cartografia de Base.

2.- L'organització del territori
De les jurisdiccions als municipis; divisions eclesiàstiques; vegueries i corregiments; Val d'Aran; la província de Lleida i els partits judicials; valls i comarques.

3.- Els recursos naturals
L'aigua; el bosc; la terra (cartografia cadastral i d'usos del sòl); recursos geològics.

- Imatges diverses de l'Atles de les viles, ciutats i territoris de Lleida
- Fitxa bibliogràfica


© 2007 Departament de Geografia i SociologiaUniversitat de Lleida • Fet amb Xhtml i Css