Nota: Si llegiu aquest missatge és perquè no podeu visualitzar els arxius CSS vinculats a la pàgina o perquè utilitzeu un navegador que no compleix els estàndards.

Departament de Geografia i Sociologia · Universitat de Lleida

Beques i convenis

Les beques i els ajuts a l'estudi tenen la finalitat de col·laborar en la igualtat d'oportunitats per adquirir una determinada formació universitària, independentment de la procedència social i econòmica de l'estudiantat.


Per quin tipus de beques podeu optar?

1. Beques de règim general i beques de mobilitat per cursar estudis homologats de 1r i 2n cicles (Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, MECD)
2. Beques de col·laboració del MECD. Aquestes beques s'atorguen a l'estudiantat de 2n cicle que participa en tasques vinculades a l'ensenyament que es cursa.


També podeu sol·licitar matrícula gratuïta o deduccions parcials de l'import de la matrícula per:

- Família nombrosa de segona categoria i d'honor
- Familia nombrosa de primera categoria
- Matrícules d'honor
- Matrícula d'honor global de COU o premi extraordinari de batxillerat (solament al primer curs i la primera vegada)

Per a més informació:

Servei de Gestió Acadèmica
Edifici del Rectorat
Despatx 0.01
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 973 70 31 54
aga@afa.udl.es

Quines beques o ajuts us ofereix la Universitat de Lleida?

1. Beques de col·laboració de la UdL. Aquestes beques són uns ajuts econòmics i una oportunitat de formació complementària per a l'estudiantat de centres integrats de la UdL que cursa estudis en règim d'ensenyament ofical.
Cada curs, la UdL ofereix la possibilitat de realitzar tasques de col·laboració en diferents unitats estructurals i serveis universitaris amb la finlitat de contribuir a la formació pràctica de l'estudiantat.
La convocatòria ordinària per a tot el curs (des d'octubre fins a juny) es fa pública al mes d'agost. Al mes de maig es publica la convocatòria extraordinària per a l'estiu (des de juliol fins a setembre) i, al llarg del curs acadèmic, se'n publiquen d'altres d'especifícacions de curta durada.

Per a més informació:

Servei d'Extensió Universitària
Edifici del Rectorat
Despatx 0.06
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 973 70 20 93 / 70 21 07
http://www.udl.cat/serveis/seu.html
pdi@seu.udl.es


 

© 2006 Departament de Geografia i SociologiaUniversitat de Lleida • Fet amb Xhtml i Css