Nota: Si llegiu aquest missatge és perquè no podeu visualitzar els arxius CSS vinculats a la pàgina o perquè utilitzeu un navegador que no compleix els estàndards.

Departament de Geografia i Sociologia · Universitat de Lleida

Pràctiques

Sortida de camp

Els estudiants de Geografia de la UdL fan cada any una sortida de treball d'una setmana de durada. A partir de realitats geogràfiques més allunyades, s'analitzen aspectes com les ciutats, el camp, el turisme o el medi ambient dels llocs visitats.
Participen en aquestes excursions els alumnes de segon, tercer i quart curs, per la qual cosa, al llarg dels seus estudis, cada alumne realitza tres sortides.
En els darrers anys els llocs visitats han estat els següents:

1996-1997 Madrid
1997-1998 Mallorca
1998-1999 País Basc
1999-2000 València i Castelló
2000-2001 Còrdova i Sevilla
2001-2002 Cantàbria
2002-2003 Alacant
2003-2004 Granada
2004-2005 Santiago de Compostela
2005-2006 Perpinyà
2006-2007 Berlín
2007-2008 Mallorca
2008-2009 Venècia
2009-2010 Bilbao
2010-2011 Lisboa
2011-2012 L'Alguer
2012-2013 Salamanca
2013-2014 Gran Canària
2014-2015 Dortmund
2015-2016 Mallorca

Pràctiques a empreses privades i publiques

Entre les funcions essencials de la universitat hi ha la de preparar l’alumnat per exercir activitats professionals que requereixen l’aplicació dels coneixements adquirits en les corresponents titulacions. És dins aquest marc general on cal situar els convenis actuals de col·laboració educativa universitat-empresa, que tenen com a objectiu principal completar i enriquir la formació universitària amb experiències professionals en l’àmbit de l’empresa, ja sigui pública o privada. Aquesta possibilitat es preveu en els plans d’estudis de totes les titulacions de Lletres amb el reconeixement de les tasques realitzades al llarg del període de durada de les pràctiques per crèdits.

Més informació

 

 

© 2012 Departament de Geografia i SociologiaUniversitat de Lleida • Fet amb Xhtml i Css