Nota: Si llegiu aquest missatge és perquè no podeu visualitzar els arxius CSS vinculats a la pàgina o perquè utilitzeu un navegador que no compleix els estàndards.

Departament de Geografia i Sociologia · Universitat de Lleida

 

Cecilio Lapresta Rey

Professor agregat permanent

Correu electrònic: clapresta@geosoc.udl.cat
Telèfon:
(+34) 973 70 66 04
Fax:
(+34) 973 70 65 02
Adreça: Av. de l'Estudi General, 4
25501 Lleida

Línies d'investigació

 • Identitat colectiva
 • Sociologia de la Llengua. Sociolingüística i Actituds Lingüístiques
 • Migracions. Identitat. Ciutadania
 • Sociologia de l'Educació

Docència

 • Antropologia i Sociologia (Grau en Educació Social)
 • Societat multicultural i immigració (Grau en Educació Social)
 • Técniques quantitatives (Màster en Recerca Educativa)
 • Llengua, Educació i Aprenentatge en Societats Plurilingües (3r cicle)

Grup de recerca

 • Plurilingüismo y Educación. Grupo Consolidado de Recerca de Catalunya. Entidad financiadora: Generalitat de Catalunya – Direcció General de la Recerca. Duració des de juliol-2009 fins juliol-2013. Investigador principal: Ángel Huguet Canalís
  Nº de referència: 2009SGR 00874

Projectes de recerca destacats

 • Ésser aranès: una anàlisi dels trets identitaris de la població de la Vall. Entidad financiadora: Generalitat de Catalunya – Comissionat per a Universitats i Recerca. Ayudas CIRIT para el desarrollo de Proyectos de Ámbito Comarcal (ACOM) (Ref. 1999ACOM00004). Període 2000 – 2002.
 • Relaciones entre la enseñanza de la lengua minoritaria y las actitudes lingüísticas de los escolares. Entidad financiadora: Dirección General de Investigación – Ministerio de Ciencia y Tecnología (Ref. BSO2001/0978). Període 2001 – 2004.
 • Societat multicultural i integració dels immigrants: discursos i pràctiques. Entidad financiadora: Institut d’Estudis Autonòmics (Generalitat de Catalunya – Departament de Relacions Institucionals i Participació). Període 2004 – 2005.
 • La relació familia d’origen immigrant i l’escola: realitats i imatges. (2004 ARIE 00038). Entidad financiadora: Generalitat de Catalunya. Agència de Gestió d’Aujts Universitaris i de Recerca. Període 2004 – 2005.
 • Inmigración y Voluntariado. Entidad financiadora: Asociación Internacional del Voluntariado. Període 2004 – 2005.
 • Dona-Home Rurals (Subprojecto: Prevenció de la segregació de la dona immigrant en l’àmbit del procés formatiu i per la seva inserció laboral). Entidad financiadora: Fondo Social Europeo. Programa EQUAL. Període 2005 – 2007.
 • Competencias lingüísticas y actitudes lingüísticas en contextos plurilingües. El caso de los escolares provenientes de la inmigración. Entidad financiadora: Dirección General de Investigación (DGI). (ref. nº SEJ2005-08944-C02-02/EDUC). Període 2005 – 2008.
 • Grupo “Cultura i Educació”. Grupo de Investigación Consolidado por la Generalitat de Catalunya – Departament de Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Entidad financiadora: Generalitat de Catalunya – Departament de Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Ref. 2005SGR00634). Període 2005 – 2008.
 • La relació familia d’origen immigrant i escola: l’Islam en els centres educatius de Catalunya. Entidad financiadora: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya (2005 ARIE 10010). Període 2006 – 2007.
 • Anàlisi discursiu de les actituds lingüístiques de l’alumnat nouvingut a Catalunya. Una aproximació qualitativa. Entidad financiadora: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya (2005 AMIC 10041). Període 2006 – 2007.
 • Joventut, Educació i Mercat Laboral. Una anàlisi comparativa de les expectativas educatives i laborals dels joves autòctons i dels d’origen immigrant. Entidad financiadora: La Paeria (Ajuntament de Lleida). Període 2006 – 2007.
 • Avaluació del nivell i grau de vinculació al país d’acollida (i al d’origen) dels escolars d’origen immigrant a Catalunya
  Entidad financiadora: Generalitat de Catalunya – Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) – Projectes ARAFI 2007 (2007 ARAFI 00020). Investigador principal: Cecilio Lapresta Rey.
 • Dona – Home Rurals (Subproyecto: Prevenció de la segregació de la dona immigrant en l’àmbit del procés formatiu i per la seva inserció laboral). Entidad financiadora: Fondo Social Europeo (EQUAL-España) (Resolución de 17 de Noviembre de 2004, BOE nº 301 de 15 de diciembre).
 • Competencias lingüísticas y actitudes lingüísticas en contextos plurilingües. El caso de los escolares provenientes de la inmigración. Entidad financiadora: Dirección General de Investigación (D.G.I.) (SEJ2005-08944-C02-02/EDUC). Període desembre 2005 a desembre 2008. Investigador principal: Ángel Huguet Canalís.
 • Toward a social construction of european youth: the experience of inclusion and exclusion in the public sphere among second generarion migrated teenagers. Entidad financiadora: Fondo Social Europeo – VI Programa Marco. Període octubre 2006 a octubre 2009. Investigador principal: Luca Queirolo Palma.
 • Linguistic Contact and Immigration in Europe. Entidad financiadora: Dirección General de la Investigación – Ministerio de Educación (EDU2008-04124-E). Període març 2008 a març 2009. Investigador principal: Ángel Huguet Canalís.
 • Interdependencia lingüística y práctica educativa. Una integración necesaria en la explicación del desarrollo lingüístico del alumnado de origen inmigrante. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación - Subdirección General de Proyectos de Investigación. Període desembre 2009 a desembre 2012. Investigador principal: Ángel Huguet Canalís.

Publicacions

 • SUÏLS SUBIRÀ, JORDI; HUGUET CANALÍS, ÁNGEL I LAPRESTA REY, CECILIO (2001). Una enquesta de coneixement i ús de les llengües a la Vall d’Aran. Comparació de la situació l’any 2000 i l’any 1984. Llengua i ús. Revista Técnica de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, 22, 61-65.
 • LAPRESTA REY, CECILIO (2003). Notas sobre la relación entre identidad y lengua en Aragón. Ripacurtia. Revista del Centro de Estudios Ribagorzanos – Instituto Aragonés de Antropología, 1, 27-46.
 • LAPRESTA REY, CECILIO I HUGUET CANALÍS, ÁNGEL (2004). Identidad etnolingüística en contextos multiculturales y multilingües. El caso del Valle de Arán. Revista de Psicología Social, 19 (2), 173-189.
 • LAPRESTA REY, CECILIO; HUGUET CANALÍS, ÁNGEL I SUÏLS SUBIRÀ, JORDI (2004). Un modelo de educación trilingüe. El sistema educativo en el Valle de Arán. Descripción, actitudes y perspectivas. Revista de Educación, 333, 427-440.
 • LLEVOT CALVET, NÚRIA (ED.); GARRETA BOCHACA, JORDI; LAPRESTA REY, CECILIO et al. (2005). Inmigración y Voluntariado. Barcelona: Asociación Internacional del Voluntariado
 • LAPRESTA REY, CECILIO I HUGUET CANALÍS, ÁNGEL (2006). Identidad colectiva y lengua en contextos pluriculturales y plurilingües. El caso del Valle de Arán. Revista Internacional de Sociología, 45, 83-115.
 • LAPRESTA REY, CECILIO (2006). Identidad Colectiva, Ciudadanía e Inmigración. Consecuencias para la lengua y la escuela. Cultura y Educación, 18 (2), 185-200.
 • LAPRESTA REY, CECILIO I HUGUET CANALÍS, ÁNGEL (2008). A model of relationship between collective identity and language in pluricultural and plurilingual settings: influence on intercultural relations. International Journal of Intercultural Relations, 32, 260-281.
 • HUGUET CANALÍS, ÁNGEL; LAPRESTA REY, CECILIO I MADARIAGA, JOSÉ MARÍA (2008). A study on language attitudes towards regional and foreign languages by school children in Aragon (Spain). International Journal of Multilingualism, 5 (4), 275-293.
 • HUGUET, ÁNGEL; CHIREAC, SILVIA-MARÍA; JANÉS, JUDIT; LAPRESTA, CECILIO; NAVARRO, JOSÉ LUIS; QUEROL, MÓNICA I SANSÓ, CLARA (2008). La educación bilingüe. ¿Una respuesta al Aragón trilingüe?. Revista de Psicodidáctica, 5 (4), 275-293.
 • LAPRESTA, CECILIO; HUGUET, ÁNGEL I JANÉS, JUDIT (2010). Análisis discursivo de las actitudes lingüísticas de los escolares de origen inmigrante en Cataluña. Revista de Educación, nº353, 521-547.
 • LAPRESTA, CECILIO (Coord.); HUGUET, ÁNGEL; JANÉS, JUDIT; NAVARRO, JOSÉ LUIS; CHIREAC, SILVIA-MARÍA; QUEROL, MÓNICA I SANSÓ, CLARA (2010). Actitudes lingüísticas, escuela e inmigración. Los escolares ante la diversidad lingüística y cultural. Madrid: Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación Educativa – Ministerio de Educación. Segundo Premio de Investigación Educativa 2007. Modalidad de Investigación Educativa.
 • HUGUET, ÁNGEL; CHIREAC, SILVIA-MARÍA; LAPRESTA, CECILIO I SANSÓ, CLARA (2011). Reflexiones sobre el conocimiento lingüístico declarado por los escolares catalanes al final de la Educación Secundaria Obligatoria. Estudios Sobre Educación, nº 21 (Dic. 2011), 119-137.
 • LAPRESTA, CECILIO; HUGUET, ÁNGEL; IANOS, ADELINA I SANSÓ, CLARA (2012). Autoidentificaciones de los descendientes de migrantes en Cataluña. Incidencia de la cohorte generacional (1.25 / 1.50 / 1.75 / 2.0 / 2.5). Migraciones, 31, 99-123.
 • MADARIAGA, JOSÉ MARÍA; HUGUET, ÁNGEL I LAPRESTA, CECILIO (2013). Actitud, presión social y educación inclusiva en aulas con diversidad lingüística y cultural. Educación XX1,16(1), 305-328. 

   

© 2012 Departament de Geografia i SociologiaUniversitat de Lleida • Fet amb Xhtml i Css