Nota: Si llegiu aquest missatge és perquè no podeu visualitzar els arxius CSS vinculats a la pàgina o perquè utilitzeu un navegador que no compleix els estàndards.

Departament de Geografia i Sociologia · Universitat de Lleida

 

Xavier Miranda Ruche

Professor associat a temps parcial

Correu electrònic: xmiranda@geosoc.udl.cat
Telèfon: (+34) 973 70 65 98
Fax:
(+34) 973 70 31 19
Adreça:
Avda. Estudi General 4, 25001 Lleida.
Despatx:
3.24
d

Línies d'investigació

 • Salut Mental
 • Models teòrics en Treball Social
 • Inserció sociolaboral

Docència
 • Treball social en l’àmbit de la salut mental (Grau Treball Social).
 • Sociologia de l’educació (Grau Educació Primària).
 • Acció socioeducativa en l'àmbit de la salut mental (Grau Educació Social).

Grup de Recerca
 • GRASE. Grup de Recerca Anàlisi Social i Educativa.

Publicacions

 • Miranda, X. (en premsa). La correspondencia teórica en Trabajo Social. Un análisis en trabajadores/as sociales del ámbito de la salud mental. Cuadernos de Trabajo Social. ISSN: 0214-0314.
 • Coll-Florit, M., Miranda, X. i Climent, S. (en premsa). Metáforas de la esquizofrenia. Un estudio sobre el discurso de afectados y profesionales. Revista Española de Lingüística Aplicada (RESLA) / Spanish Journal of Applied Linguistics (SJAL). ISSN: 0213-2028.
 • Miranda, X. (2016). La comunidad virtual como espacio de invervención para el Trabajo Social. Elementos de análisis desde el ámbito de la salud mental. A: Carbonero, D.; Raya, E.; Caparros, N., y Gimeno, C. (Coords). Respuestas transdisciplinares en una sociedad global. Aportaciones desde el Trabajo Social. Logroño: Universidad de La Rioja. ISBN 978-84-608-7364-8.
 • Miranda, X., Climent, S. i Coll-Florit, M. (2014). La construcción de significado en la vivencia de los trastornos mentales: una aproximación cualitativa a través de la metáfora conceptual y los marcos mentales. Trabajo Social y Salud, 78, (75-94). ISSN 1130-2976.
 • Miranda, X. (2013). Cohesió social i treball: reflexions al voltant de la crisi econòmica. Revista de Treball Social, 200, (92-98). ISSN 0212-7210.
 • Miranda, X. (2009). La centralitat del treball en els processos de rehabilitació social. Revista de Treball Social, 187, (105-110). ISSN 0212-7210.

Contribucions en congressos

 • Miranda, X. Involving people affected by a mental disorder in the subject of mental health. A: Social Work Education in Europe. Challenging Boundaries, Promoting a Sustainable Future. Organitzada per:  European Association of Schools of Social Work (EASSW) i Union Nationale des Acteurs de Formation et de Recherche en Intervention Sociale (UNAFORIS). París, 27, 28 i 29 de juny de 2017.
 • Miranda, X., Climent, S. i Coll-Florit, M. La construcció de significat en salut mental. Una anàlisi qualitativa a partir de les metàfores conceptuals. A: VII Congrés Català de Sociologia. Organitzat per: Associació Catalana de Sociologia. Tarragona, 20, 21 i 22 d'abril de 2017.
 • Miranda, X. Vincle's experience on roma health informal mediation in Catalonia. A: Regional Pilot Intervention on Health Mediation and the Roma. Organitzat per: International Organization for Migration (IOM). Sofia, 9, 10 i 11 de juny de 2014.