Nota: Si llegiu aquest missatge és perquè no podeu visualitzar els arxius CSS vinculats a la pàgina o perquè utilitzeu un navegador que no compleix els estàndards.

Departament de Geografia i Sociologia · Universitat de Lleida

 

 

Xavier Pelegrí Viaña

Col·laborador permanent doctor

Correu electrònic: xpelegri@geosoc.udl.cat
Telèfon:
(+34) 973 70 66 02
Fax:
(+34) 973 70 31 19
Adreça: Avda. Estudi General, 4. 25001 Lleida
Despatx: 3.27

Grup de Recerca Anàlisi Social i Educativa: http://www.grase.udl.cat/

Línies d'investigació

 • Els Serveis Socials: prestacions i organització
 • Participació, Voluntariat i Tercer Sector
 • Pobresa, Desigualtats Socials i Exclusió.

Docència

 • Sistema català de Serveis Socials
 • Gestió d'Organitzacions
 • Treball de fi de Grau

Projectes de recerca destacats

 • La pobresa econòmica a Lleida. Impacte de la crisi sobre els ingressos de les famílies. IP: Joan Pere Enciso. Durada del projecte: 20015-2016
 • Els temporers a les terres de Lleida. Observatori Permanent de la Immigració de les Comarques de Lleida. IP: J. Garreta. Diputació Provincial de Lleida. Durada del projecte: 2015-2016.
 • Familias y escuelas. Discursos y prácticas cotidianas sobre la participación en la educación obligatoria (PAR-ED). Nombre d’investigadors: 15. IP: J. Garreta. Ministerio de Economía y Competitividad (EDU2012-32657). Durada del projecte: 2013-2015
 • La immigració en les comarques de Ponent (província de Lleida). Observatori Permanent de la Immigració de les Comarques de Lleida. IP: J.Garreta. Diputació Provincial de Lleida. Durada del projecte: 2009-2014.
 • Estudi sobre la situació de les persones amb trastorn mental sever al territori de Lleida. Salut mental Catalunya, coordinadora Terres de Lleida
 • La situació de la pobresa a Lleida
 • Les polítiques de Serveis Socials a Catalunya (1979-1999)
 • Migraciones Latinoamericanas en Cataluña y Andorra
 • Debats sobre el Reglament de Participació Ciutadana de la ciutat de Lleida
 • Avaluació Tècnica dels Clubs Socials per a persones amb trastorn mental

Publicacions

 • JULIÀ, R.; PELEGRÍ, X.; MATA, A. (2017) "La participación de los profesionales sociales en los centros educativos. Encuentros y desencuentros" a Jordi Garreta (coord.) Familias y escuelas. Discurso y prácticas sobre la participación en la escuela. Madrid, Pirámide, pp. 185-210, ISBN: 978-84-368-3712-4.
 • ENCISO, J.P.; ALLEPUZ, R.; PELEGRÍ, X. (2017) La pobresa a Lleida. Impacte de la crisi sobre les rendes salarials i les pensions. Lleida, Edicions de la Universitat de Lleida, Col·lecció Sud-Nord nº 23.
 • PELEGRÍ, X. (2017) "Pobresa energètica i Serveis socials" a Al voltant de La pobresa energètica. Edit. Oficina de Desenvolupament i Cooperació, Vol 10   pp. 47-54, ISBN: 1697-3054.
 • PELEGRÍ, X.; QUEJIDO, P. (2016) "The response of Social work and the social services to the phenomenon of immigration in Spain" a Jordi Garreta, Immigration into Spain: evolution and socio-educational challenges. Berna, Peter Lang, pp. 119-144, ISBN: 978-3-0343-2436-6.
 • PELEGRI, X. (2016) "La participación en la escuela vista por los inspectores" a Revista de la Asociación de Sociología de la Educación (RASE) Vol. 9 Nº 3, pp. 346-358, ISSN: 1988-7302.
 • PELEGRÍ, X.; MATA, A.; JULIÀ, R. (2016) "Las profesiones sociales en los centros educativos. Funciones y expectativas" a Respuestas transdisciplinares en una sociedad global. Aportaciones desde el trabajo social. Universidad de la Rioja.
 • JULIÁ, R.; MATA, A.; PELEGRÍ, X. (2016) "La participación familia-Escuela. Encuentros y desencuentros. Una visión desde los profesionales externos." a  Documentos de trabajo social, Edición especial, pp. 135-143, ISSN: 1133-6552.
 • ENCISO, P.; ALLEPUZ, R.; LAPRESTA, C. i PELEGRÍ, X. (2016). Nueva y vieja pobreza. Praxis Sociológica nº 20, pp. 93-112 [www.praxissociologica.es]
 • MATA, A.; JULIÀ, R.; PELEGRÍ, X. (2016) “Los profesionales de lo social. Una oportunidad de interacción con el medio social” a Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, vol. 19-1 nº 53 p. 63-76.
 • PELEGRÍ X. (2015) “Repensant la política de serveis socials per a un canvi d'època” a Pedagogia i Treball Social. Revista de Ciències Socials Aplicades, vol.4-1, p. 51-73.
 • PELEGRÍ, X.; LAPRESTA, C.; ALLEPUZ, R. i ENCISO, P. (2015) “Els professionals dels serveis socials bàsics en temps de crisi” a R.T.S. 204, p. 125-135.
 • ENCISO, P.; ALLEPUZ, R.; LAPRESTA, C. i PELEGRÍ, X. (2015). Nova i vella pobresa a les comarques de Lleida. Percepció des dels serveis socials. Edicions de la Universitat de Lleida.
 • PELEGRÍ X. (2014) “Análisis de la red de Servicios sociales en el sector de las persones con problemática de salud mental” a Revista de Trabajo Social y Salud, nº 79, p. 7-21.
 • PELEGRÍ X. (2014) “Trabajo social y servicios sociales: una complementariedad diferenciada. Notas para el cambio de época” a Acciones e investigaciones sociales, nº 34, p. 7-24.
 • PELEGRÍ, X. (2014) “L’obra social de la Mancomunitat. Beneficència, sanitat i política social” a J. Barrull (ed.) L’obra de la Mancomunitat de Catalunya a les terres de Lleida (1914-1923). Lleida, Pagès editors.
 • PELEGRÍ, X. (2013): “Ética de las organizaciones de Servicios Sociales (Parte II)”. Cuadernos de Trabajo Social. Vol 26, nº 2, pp. 359-369.
 • PELEGRÍ, X. (2013): “Ética de las organizaciones de Servicios sociales (Parte I)”. Cuadernos de Trabajo Social. Vol 26, nº 1, pp. 139-148.
 • PELEGRÍ, X. (2012): “Usuaris, entitats i professionals: renovar-se o morir”. Quaderns d’Educació Social. N. 14, pp. 30-43.
 • PELEGRÍ, X. (2012): “La respuesta de los servicios sociales a la situación de la infancia y adolescencia más vulnerable” a A. Pardial: El acogimiento y otras medidas de protección de la infancia y adolescencia desamparada. Edicions de la Universitat de Lleida.
 • PELEGRÍ, X. (2012): “La formació: de la resistència a l'acadèmia: 50 anys dels estudis de treball social a Lleida” a RTS nº 196.
 • PELEGRÍ, X. (Ed.) (2011): Els serveis socials a Catalunya. Aportacions per al seu estudi. Edicions de la Universitat de Lleida i URV.
 • PELEGRÍ, X. (2011): “L'emprenedoria en treball social. Espot viure fent treball social per compte propi?” a RTS, 194.
 • PELEGRÍ, X. (2010): El sistema català de serveis socials (1977-2007): cultura i política, Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció Social i Ciutadania, Col•lecció Serveis Socials nº 1.
 • PELEGRÍ, X. (2010): “El futur dels serveis socials” a Quaderns d’Acció Social i Ciutadanaia, 9.
 • PELEGRÍ, X. (2009): “Atando cabos: Del con-tacto entre organizaciones sociales al impulso de iniciativas de cooperación interinstitucional” a XI Congreso Estatal de trabajo social. Trabajo social: sentido y sentidos. Zaragoza. Pen-drive.
 • PELEGRÍ, X. (2008): “Breu perspectiva històrica dels serveis socials a Catalunya” a EINES, 6.
 • Col•lectiu de professors de Serveis Socials (2008) “Una mirada a punts crítics de la nova Llei de Serveis Socials” a RTS, 183.
 • PELEGRÍ, X. (2007): “El modelo de Servicios Sociales en España” a Revista Internacional de Ciencias Sociales i Humanidades SOCIOTAM, vol XVII, nº 2.
 • PELEGRÍ, X. (2007): “Nou marc legal sobre prestacions econòmiques. Anotacions crítiques a la Llei 13/2006 + desplegament” a RTS, 182.
 • PELEGRÍ, X. (2006): “Consideracions sobre l'Estat del Benestar contemporani. Perspectiva des del Treball Social” a Revista de Treball Social, n. 177, Col·legi Of. de Diplomats en Treball Social de Catalunya, pp. 59-74.
 • PELEGRÍ, X. (2006): “Los roles en trabajo social: profesionalización y formación” a Acciones e Investigaciones Sociales nº 21. Escuela de Estudios Sociales de la Universidad de Zaragoza.
 • PELEGRÍ, X. (2006): Avaluació Tècnica dels Clubs Socials per a persones amb trastorn mental. Barcelona, FECAFAMM.
 • PELEGRÍ, X. (2005): Com fer un Pla d'Empresa en empreses de serveis personals. Publicacions de la Universitat de Lleida.
 • PELEGRÍ, X. (2004): “El poder en el trabajo social: una aproximación desde Foucault” a Cuadernos de Trabajo Social nº 17, Universidad Complutense de Madrid, pp. 21-43.
 • PELEGRÍ, X. (2004): Cultura i Política en els Serveis Socials. Barcelona, Hacer.

 

© 2012 Departament de Geografia i SociologiaUniversitat de Lleida • Fet amb Xhtml i Css