Nota: Si llegiu aquest missatge és perquè no podeu visualitzar els arxius CSS vinculats a la pàgina o perquè utilitzeu un navegador que no compleix els estàndards.

Departament de Geografia i Sociologia · Universitat de Lleida

Projectes, convenis i contractes


Projectes finançats

L'impacte territorial i urbà del canvi econòmic a Catalunya (segles XIX-XX)
Entitat finançadora: Ministeri d'Educació i Cultura, Direcció General d'Ensenyament Superior (Programa Sectorial de Promoció del Coneixement).
Duració: 1996-1999
Investigadors participants: J. Vilagrasa (IP), I. Aldomà, A. Barrufet, C. Bellet, J. Burgueño, P. Fraile, J. Ganau, F. García, M. Guerrero, J. Martí, R. Morell.
Identificació: PS 95-0050

Ciutats mitjanes i intermèdies a Espanya: posicionament en la xarxa i processos recents
Entitat finançadora: Ministeri d'Educació i Cultura, Direcció General d'Ensenyament Superior
Duració: 2000-2003
Investigadors participants: J. Vilagrasa (IP), I. Aldomà, C. Bellet, J. Burgueño, J. Domingo, P. Fraile, J. Ganau, F. García.

Atles socioeconòmic d'Europa. Els contrastos regionals (1850-2000)
Entitat finançadora: Ministeri d'Educació i Cultura, Direcció General d'Ensenyament Superior
Duració: 2001-2004
Investigadors participants: J. Martí (IP), A. Barrufet, X. Ferrer, M. Guerrero, R. Morell

La régulation historique de la pauvreté, du crime et de la maladie. Étude comparée Espagne-Canada
Programa: Réseaux Internationaux de Recherche
Investigadors participants: Canada: Jean Marie Fecteau; Espanya: P.Fraile

Convenis i contractes


L'activitat immòbiliaria a la ciutat de Lleida 1950-1992
Entitat finançadora: Ajuntament de Lleida
Duració: 1993-1994
Investigadors participants: J. Vilagrasa, C. Bellet.

Localizació de l'activitat econòmica i sobre la demanda de vivienda a l'área d'influència territorial de Lleida
Entitat finançadora: Ajuntament de Lleida
Duració: 1994-95.
Investigadors participants: J. Vilagrasa (IP), A. Barrufet, C. Bellet, J. Ganau, J. Garreta

Activitat comercial i estructura física del centre comercial de Lleida
Entitat finançadora: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (Delegació de Lleida)
Duració: 1995-1996
Investigadors participants: J. Vilagrasa, C. Bellet, A. Barrufet, J. Martí

Usos econòmics dels baixos comerciales a la ciutat de Lleida
Entitat finançadora: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (Delegació de Lleida)
Duració: 1995-1996
Investigadors participants: J. Vilagrasa, A. Barrufet

Atlas socioeconómico de la ciutat de Lleida
Entitat finançadora: Ajuntament de Lleida
Duració: 1997-1998
Investigadors participants: J. Vilagrasa (IP), C. Bellet, J. Ganau

Informació bàsica i diagnòsis territorial de la Seu d'Urgell i del seu sistema urbà. Pla estratègic de la Seu d'Urgell
Entitat finançadora: Ajuntament de la Seu d´Urgell
Duració: 1997-1998.
Investigadors participants: J. Vilagrasa (IP), C. Bellet, J. Ganau, M.Guerrero

Ciutats intermitges i urbanizació mundial I
Entitats finançadores: Ajuntament de Lleida, Unió Internacional d'Arquitectes, UNESCO
Duració: 1997-1999
Investigadors participants: J. M. Llop, C. Bellet

Els joves a la Lleida dels noventa. Estudi etnogràfico sobre els espacis i els temps de les cultures juvenils
Entitat finançadora: Ajuntament de Lleida
Duració: 1997-2000
Investigadors participants: C. Feixa (IP), C. Bellet, J. Domingo, J. Ganau

Atlas de les viles, ciutats i territoris de Lleida
Entitats finançadores: Diputació de Lleida i Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (Delegació de Lleida)
Duració: 1997-2001
Investigadors responsables: J. Burgueño, J. Ganau, J. Martí

L'obra pública local a Catalunya (1979-1999)
Entitat finançadora: Federació de Municipis de Catalunya
Duració: 1998-1999
Investigadors participants: C. Bellet, J. Ganau

Diagnosis socioeconòmica i territorial de Balaguer
Entitat finançadora: Ajuntament de Balaguer
Duració: 1998-1999
Investigadors participants: J. Vilagrasa (IP), C. Bellet, J. Ganau

Montsuar: reconstrucció virtual de la Lleida del segle XV
Entitats finançadores: Fundació 700 Aniversari de la Universitat de Lleida i Ajuntament de Lleida
Duració: 1998-1999
Investigadors participants: J. Ganau (IP), B. Gairín

Estructura funcional de la regió de Lleida I
Entitat finançadora: Departament de Política Territorial i Obres Públiques (Generalitat de Catalunya)
Duració: 1998-2000
Investigadors participants: J. Vilagrasa (IP), C. Bellet, J. Ganau

El impacte territorial del tren d'alta velocitat a l'àrea de Lleida
Entitat finançadora: Departament de Política Territorial i Obres Públiques (Generalitat de Catalunya)
Duració: 1998-2000
Investigadors participants: J. Martí (IP), B. Gairín, M. Guerrero

El paper de la ciutat de Lleida com a centre jerarquizador d'una àrea agroindustrial consolidada
Entitat finançadora: Ajuntament de Lleida
Duració: 1998-2001
Investigador participant: F. García Pascual

L' impacte de la Universitat de Lleida a la ciutat i a la seva regió
Entitat finançadora: Fundació 700 Aniversari de la Universitat de Lleida
Duració: 1999-2000
Investigadors participants: J. Vilagrasa (IP), C. Bellet, C. Feixa, J. Ganau, M. Guerrero, J. Martí

Anàlisis de l'oferta comercial a la Zona Alta i Eix Comercial de la ciutat de Lleida. Comerç i urbanisme
Entitat finançadora: Patronat de Turisme - l'Ajuntament de Lleida
Duració: 1999-2000
Investigadora participant: C. Bellet, J.R. Mòdol, M.Guerrero

Anàlisis de l'oferta comercial i demanda a Mollerussa
Entitats finançadores: Mollerussa Comercial i Ajuntament de Mollerussa
Duració: 1999-2000
Investigadors participants: J. Domingo, C. Bellet, M.Guerrero

Alternatives econòmiques i ordenació del territori del Pla d'Urgell
Entitat finançadora: Direcció General d'Urbanisme (Generalitat de Catalunya)
Duració: 1999-2000
Investigadors participants: I. Aldomà, M. Guerrero

Projecte d' implantació de sistemes d'informació geogràfica a la província de Lleida
Entitats finançadores: Consorci Lleidatà de Control, Col·legi d'Arquitectes Tècnics i Aparelladors de Lleida
Duració: 1999-2000
Investigadors participants: A. Barrufet, M. Guerrero

Impacte industrial del tren d'alta velocitat a Lleida
Entitat finançadora: Departament de Política Territorial i Obres Públiques (Generalitat de Catalunya).
Duració: 2000-2001
Investigadors participants: J. Martí (IP), M. Guerrero

Estructura funcional de la regió de Lleida II
Entitat finançadora: Departament de Política Territorial i Urbanisme (Generalitat de Catalunya).
Duració: 2000-2001
Investigadors participants: J. Vilagrasa (IP), C. Bellet, J. Ganau, M. Guerrero

Ciutats intermèdies i urbanizació mundial II
Entitats finançadores: Ajuntament de Lleida, Unió Internacional d'Arquitectes, UNESCO
Duració: 2000-2004
Investigadors participants: J. M. Llop, C. Bellet

 

© 2012 Departament de Geografia i SociologiaUniversitat de Lleida • Fet amb Xhtml i Css