El Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida

El Departament de Geografia i Sociologia es va constituir l'any 1995 reunint professors amb interessos comuns en recerca i docència sobre temes territorials i socials. Actualment acull les àrees de coneixement següents: Anàlisi Geogràfica Regional, Antropologia Social, Geografia Humana, Sociologia i Treball Social i Serveis Socials.

El Departament promou el grau de Geografia i imparteix docència en els estudis d'Educació Social, Treball Social i Turisme.

Les àrees de coneixement adscrites o presents al Departament són les següents:

- Anàlisi Geogràfica Regional

- Geografia Humana

- Sociologia

- Treball Social i Serveis Socials

 

 

 

Notícies