Docencia

Departament de Geografia i Sociologia

 Descarregar Pdf

El Departament de Geografia i Sociologia es va constituir l'any 1995 reunint professors amb interessos comuns en recerca i docència sobre temes territorials i socials. Actualment acull les àrees de coneixement següents: Anàlisi Geogràfica Regional, Antropologia Social, Geografia Humana, Sociologia i Treball Social i Serveis Socials.

El Departament promou el Grau de Geografia i imparteix docència en els estudis d'Educació Social, Treball Social, Ciències de l'Educació i Psicopedagogia. Així, doncs, el Departament té presència a la Facultat de Lletres, la Facultat de Ciències de l'Educació i l'Escola de Treball Social.

A més de vetllar per impartir una docència de qualitat, els professors del Departament duen a terme una continuada tasca d'investigació, que es concreta en diversos projectes finançats de recerca, en nombrosos convenis amb institucions i empreses i, com a conseqüència, en una important producció de treballs científics.

 

   Darrera modificació: