Cecilio Lapresta Rey

Professor agregat permanent

 Descarregar Pdf
Dades personals
LAPRESTA

Àrea de coneixement: Sociologia

Adreça: Av. de l'Estudi General, 4. 25001 Lleida

Despatx: Facultat d'Educació

Telèfon: 973 70 66 04

Fax: 973 70 65 02

E-mail:  cecilio.lapresta@udl.cat

 

Docència
 • Antropologia i Sociologia (Grau en Educació Social)
 • Societat multicultural i immigració (Grau en Educació Social)
 • Técniques quantitatives (Màster en Recerca Educativa)
 • Llengua, Educació i Aprenentatge en Societats Plurilingües (3r cicle)
Línies d'investigació
 • Identitat colectiva
 • Sociologia de la Llengua. Sociolingüística i Actituds Lingüístiques
 • Migracions. Identitat. Ciutadania
 • Sociologia de l'Educació
Projectes de recerca destacats
 • Las actitudes lingüísticas de los escolares provenientes de la inmigración. Un instrumento de integración socioeducativa
  (EDU2014-54093-R). Ministerio de Economía y Competitividad. IP: Ángel Huguet / Cecilio Lapresta Rey (2015-2017)
 • Perfiles de Aculturación y Aculturación Lingüística de los Descendientes de Migrados. Retos y Potencialidades para el Aprendizaje Lingüístico y la Inclusión Lingüística y Socioeducativa (EDU2017-82479-R). Ministerio de Economía y Competitividad.IP: Cecilio Lapresta Rey / Ángel Huguet. (2018-2020)
 • Plurilingüisme i educació. Contextos d’educació intercultural bilingüe a Perú i Mèxic. (2015-2016) (Ajuts del Centre de Cooperació Internacional (CCI)).
 • Perfils d’aculturació dels descendents de migrants a Lleida. Pautes d’exclusió i inclusió social i educativa.(2016-2017) (Ajuts del Centre de Cooperació Internacional (CCI)).
Darreres publicacions
 • IANOS, A.; HUGUET, Á.; JANÉS, J.; LAPRESTA, C. (2017) "Can language attitudes be improved? A longitudinal study of immigrant students in Catalonia (Spain)". International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 2017, vol. 20, núm. 3, p. 331-345.
 • HUGUET, Á.; FERNANDEZ-COSTALES, A.; LAPRESTA, C. (2017) "Language Attitudes, Family Language and Generational Cohort in Catalonia: New Contributions from a Multivariate Analysis". Language And Intercultural Communication, 2017, vol. 17, núm. 2, p. 135-149.
 • LAPRESTA, C. (2017) "Linguistic Genocide or Superdiversity: New and Old Language Diversities". Language And Intercultural Communication, 2017, p. 1-4.
 • PETREÑAS, C.; LAPRESTA, C.; HUGUET, Á. (2016) "The role of L1 in the construction of cultural self-identification. Analysis of the trajectories of young Romanian in Catalonia (El papel de la L1 en la construcción de la auto-identificación cultural: Análisis de las trayectorias de jóvenes rumanos en Cataluña)". Working Papers in Educational Linguistics, 2016, vol. 31, núm. 2, p. 39-56.
 • ENCISO P.; ALLEPUZ R.; LAPRESTA C.; PELEGRÍ X. (2016) "Nueva y vieja pobreza". Praxis Sociológica, 2016, núm. 20, p. 93-112.
 • IANOS, A.; HUGUET, Á.; LAPRESTA, C. (2016)"Attitudinal patterns of secondary education students in Catalonia. The direct and moderator effects of origin". Journal Of Multilingual And Multicultural Development, 2016, vol. 38, núm. 2, p. 113-129.
 • HUGUET, Á.; LAPRESTA, C.; JANÉS, J. (2016) "Opening perspectives from an integrated analysis: language attitudes, place of birth and self-identification". International Journal of Bilingual Education and Bilingualism.
 • IANOS, A.; HUGUET, Á.; LAPRESTA, C. (2016) "Conocimiento del español como capital lingüístico. La situación de los jóvenes migrados en España (Cataluña). Incidencia del Área de Origen y laCohorte Generacional". Lengua española, contacto lingüístico y globalización. En Terborg R, Alarcón A, Neri L. (coords), 2016, p. 271-297.
 • SANSÓ, C.; HUGUET, Á.; NAVARRO, J. L.; LAPRESTA, C.; JANÉS, J.; IANOS, A.; PETREÑAS, C. (2016) "Les actituds lingüístiques: el cas dels joves de secundària de la comarca del Baix Cinca". Institut d'Estudis del Baix Cinca - Instituto de Estudios Altoaragoneses.
 • PELEGRÍ, X.; LAPRESTA, C.; ALLEPUZ, R.; ENCISO, P. (2015) "Els professionals dels serveis socials bàsics en temps de crisi". RTS. Revista de Trabajo Social, 2015, núm. 204, p. 125-135.
 • PELEGRÍ, X.; LAPRESTA, C.; ALLEPUZ, R.; ENCISO, P. (2015) "Nova i vella pobresa a les comarques de Lleida. Percepció des dels serveis socials". Edicions de la Universitat de Lleida.
 • LAPRESTA, C.; HUGUET, À.; POALELUNGI, C. (2014) "Interrelaciones autoidentificatorias en Cataluña: jóvenes "autóctonos", comunitarios, magrebís e hispanoamericanos". Scripta Nova. Revista Electronica de Geografia y Ciencias Sociales, 2014, vol. XVIII, núm. 490.
 • LAPRESTA, C. (2014) "Lengua e Identidad en el dominio lingüístico del aragonés y el catalán". Institución Fernando el Católico - Universidad de Zaragoza.
 • MADARIAGA, J. M.; HUGUET, Á.; LAPRESTA, C. (2013) "Actitud, presión social y educación inclusiva en aulas con diversidad lingüística y cultural". Educacion XX1, 2013, vol. 16, núm. 1, p. 305-328.
   Darrera modificació: