Carme Bellet Sanfeliu

Professora titular d'universitat

 Descarregar Pdf
Dades personals
Bellet

Àrea de coneixement: Geografia Humana

Adreça: Pl. Víctor Siurana, 1. 25003 Lleida

Despatx: Rectorat, 3.18.4

Telèfon: 973 70 20 44

Fax: 973 70 31 19

E-mail:  c.bellet@geosoc.udl.cat

 

Docència
 • Paisatge, territori i societat – Grau de Geografia i Ordenació del Territori
 • Geografia Urbana - Grau de Geografia i Ordenació del Territori
 • Dones, economia i urbanisme - Màster d’Agents d’Igualtat d’Oportunitats, Universitat de Llei
Línies d'investigació
 • Processos d’urbanització
 • Habitatge i segregació social urbana
 • Renovació urbana
 • Planejament urbà i territorial
 • Infraestructures i territori
 • Efectes territorials de la implantació del tren d’alta velocitat
 • Comerç i ciutat
 • Ciutats intermèdies
Projectes de recerca destacats
 • Ministerio de Economía y Competitividad (2013-2015), “Patrones de transformación y estrategias asociadas a la alta velocidad ferroviaria en España en ciudades intermedias”, 15 investigadors de 4 universitats espanyoles diferents. C.Bellet és la investigadora principal.
 • La Paeria-Ajuntament de Lleida (2012-2014), “Memoria social per el Plan d'Ordenació Urbana Municipal (2015-2030)”. Investigadora principal.
 • MEDU - Ministerio de Educación (2014), "Ciudades intermedias y espacios comerciales en Brasil y España: semejanzas y diferencias" . Investigadora principal.
Darreres publicacions
 • BELLET, C.; RUBIO, C. (2017) "Geografías de la vida cotidiana de jóvenes emigrantes catalanes en Londres". Migraciones internacionales, 2017, vol. 9, núm. 2.
 • BELLET, C.; OLAZABAL, E. (2017) "Procesos de urbanización y artificialización del suelo en las aglomeraciones urbanas españolas (1987-2011)" Cuadernos geografícos de la Universidad de Granada, 2017.
 • MATURANA, F.; SPOSITO, M.E; BELLET,C.; HENRIQUEZ, C.; ARENAS, F. (2017) "Sistemas urbanos y ciudades medias en Iberoamérica". Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile.
 • BELLET,C.; MATURANA, F.; SPOSITO, M.E; HENRIQUEZ, C.; ARENAS, F.(2017) "El renovado interés por las ciudades medias". Sistemas urbanos y ciudades medias en Iberoamérica, vol. Geolibros nº 26, p. 8-14.
 • BELLET, C.; RUBIO, C. (2017) "La vida quotidiana de les persones joves catalanes a Londres". L'emigrant 2.0. Emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digitals, Barcelona. Direcció General de Joventut, Generalitat de Catalunya, p. 133-148.
 • BELLET, C.; OLAZABAL, E. (2017) "Las ciudades intermedias en españa. Dinámicas y procesos de urbanización
  recientes". Sistemas urbanos y ciudades medias en Iberoamérica, vol. Geolibros nº 26, p. 146-183.
 • BELLET, C.; LLOP, J.M. (2016) "¿Por qué reflexionar y analizar hoy las ciudades medias?". Perspectivas da Urbanização: Reestruturação Urbana e das Cidades Rio de Janeiro: Editora Consequência, 2017, p. 4-6.
 • BELLET, C.; SANTOS, L. (2016) "The high-speed rail project as an urban redevelopment tool. The cases of Zaragoza and Valladolid". Belgeo. Revue Belge de Géographie, 2016, vol. 3/2016, p. 1-18.
 • ALONSO LOGROÑO, M.P.;BELLET SANFELIU, C. (2016) "Proyectos urbanos incompletos. Vacíos urbanos en la Zaragoza post-AVE". Boletin de la Asociacion de Geografos Españoles, 2016, vol. 70, núm. 1, p. 285-304.
 • BELLET, C. (2016) "Peripheral High-Speed Rail Stations in Spain".The Open Transportation Journal, 2016, núm. 10, p. 45-56.
 • BELLET, C.; UREÑA, J.MA. (2016) "High Speed Rail and its implications for different type of Cities and Territories". The Open Transportation Journal, 2016, vol. 10, p. 1-6.
 • FACCHINETTI-MANNONE, V; BELLET C; RIBALAYGUA C; DELMER S; MENERAULT, P. (2015) "Évaluation des projets ferroviaires à grande vitesse. Aspects liés à l'accessibilité aux petites villes et territoires intermédiaires, réflexions issues d’études de cas en Europe, Lille, Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement-CEREMA". Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA).
 • BELLET, C.; GUTIÉRREZ, A. (2015) "Los efectos territoriales del crecimiento y la producción inmobiliaria en ciudades medias españolas. El caso de Lleida (1990-2012)". Urbanización, producción y consumo en ciudades medias/intermedias,  Edicions de la Universitat de Lleida, p. 297-314.
 • BELLET, C.; SPOSITO, E.B.; GOES, E.M.; SPOSITO, E.S. (2015) "Reestructuración y cambio en dos centros comerciales tradicionales.Visiones comparadas". Urbanización, producción y consumo en ciudades medias/intermedias,  Edicions de la Universitat de Lleida, p. 19-34.
 • BELLET, C.; GOES, E.M. (2015) "Past and present of traditional shopping areas in two intermediate cities: Presidente Prudente (Brazil) and Lleida (Spain)". Libera D'Alessandro, ed., City, Retail and Consumption, Università degli studi di Napoli 'L'Orientale', p. 365-376.
 • BELLET, C.; SPOSITO, E.S.; SPOSITO, E.B. (2015) "Centre, centrality and large commercial and service enterprises:
  Presidente Prudente (Brazil) and Lleida (Spain)". Libera D'Alessandro, ed., City, Retail and Consumption, Università degli studi di Napoli 'L'Orientale', p. 117-128.
 • BELLET, C. (2015) "L'Anuari Territorial de Catalunya i l'Observatori a la Universitat". Societat Catalana d'Ordenació del Territori, Deu anys d'anuari Territorial de Catalunya (2003-2012). Una dècada de transformacions,projectes i debtas, Societat Catalana d'Ordenació del Territori - Institut d'Estudis Catalanas, Barcelona.
 • BELLET,C., SPOSITO, M.E.B., MELAZZO, E.S., LLOP, J.MA (2015) "Urbanización, producción y consumo en ciudades medias /intermedias". Edicions de la Universitat de Lleida.
 • BELLET SANFELIU C.; CANOSA, E. (2014) "Hacer de la necesidad virtud: la ocupación de solares en las ciudades
  españolas". AAVV , Territorios inconclusos y sociedades rotas. XII Coloquio y trabajos de campo del grupo de Geografía Urbana - AGE, Madrid 11 al 14 Junio, 2014.
 • BELLET SANFELIU C, AGUILAR,L. (2014) "LA CIUDAD EVITADA Y OMITIDA: EL CENTRO HISTÓRICO DE LLEIDA DEL VACÍO A ESPACIO MARGINAL". AAVV , Territorios inconclusos y sociedades rotas. XII Coloquio y trabajos de campo del grupo de Geografía Urbana - AGE, Madrid 11 al 14 Junio, 2014.
 • FACCHINETTI-MANNONE, V. ; BELLET, C. ; RIBALAYGUA,C. ; RICHER, C. (2013), « Les petites agglomérations françaises et espagnoles face à la grande vitesse ferroviaire : comment convertir l’accessibilité en attractivité ? » Cahiers Scientifiques des Transports, núm.63.
 • BELLET, C. (2013) “Transporte y desarrollo territorial. El estudio de los efectos asociados a la implantación del alta velocidad ferroviaria a través del caso español”, en Revista Transporte y Territorio Nº 8, Universidad de Buenos Aires, 2013, ISSN 1852-7175.
 • BELLET, C. (2013) “¿De lo glocal a lo globanal?. Las ciudades intermedias en los tiempos de la globalización”, a Cucó, J. (ed) Metamorfosis urbanas. Ciudades Españolas en la dinàmica global, ed. Icaria, Barcelona, p.23-50 .
 • BELLET, C. GUTIÉRREZ, A. (2013) "PROCESOS DE DESCONCENTRACIÓN URBANA EN CIUDADES MEDIAS ESPAÑOLAS DURANTE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS. EL CASO DE LLEIDA (1990-2010)". Miramontes, A.; Royé, D. ; Villa, J.I (2013), LAS CIUDADES Y EL SISTEMA URBANO. REFLEXIONES EN TIEMPOS DE CRISIS, , 2013, p. 15-26.
 • BELLET, C. (2013) "Estaciones de alta velocidad ferroviaria en España: tipologías y lógicas de implantación". Los servicios: dinàmicas, infraestructuras y cohesión territorial, 2013, p. 329-342.
   Darrera modificació: