Jesús Burgueño Rivero

Catedràtic d'Universitat

 Descarregar Pdf
Dades Personals

Àrea de coneixement: Anàlisi Geogràfica Regional

Adreça: Pl. Víctor Siurana, 1. 25003 Lleida

Despatx: Rectorat, 3.40

Telèfon: 973 703 179

Fax: 973 703 119

E-mail:  burgue@geosoc.udl.cat

Docència

Grau de Geografia (UdL): 

 • Introducció a la cartografia
 • Introducció a la recerca geogràfica
 • Geografia de Catalunya
 • Geografia ibèrica

Grau d’Història, Geografia i Història de l’Art (UdL-UOC): 

 • Cartografia (UdL-UOC)
Línies d'investigació
 • Organització territorial i divisions administratives
 • Història de la cartografia, ss. XVIII - XIX
 • Geografia històrica
 • Toponímia
Projecte vigent i grup de recerca

“Ciudad y territorio en la cartografía española: una perspectiva histórica” (2018-2022). Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: CSO2017-87080-P. IP: Francesc Nadal (UB) 

Grup de Recerca Consolidat: Grup d’Estudis d’Història de la Cartografia (GEHC) (2017-2019). AGAUR. 2014 SGR 128.  2014-2016 26.000 € IP: Francesc Nadal (UB)

Darreres publicacions (2014-2018)
Publicacions més destacades (1995-2013)
 • BURGUEÑO, J. (2011) La invención de las provincias. Madrid: Los Libros de la Catarata. Colección ‘Serie Estudios Socioculturales’ n. 355.
 • BURGUEÑO, J. (2008) El mapa com a llenguatge geogràfic. Recull de textos històrics (ss. XVII-XX). Barcelona: Societat Catalana de Geografia.
 • BURGUEÑO, J. (2003) Història de la divisió comarcal. Barcelona: Rafael Dalmau Editor.
 • BURGUEÑO, J. (2001) Atles de les viles, ciutats i territoris de Lleida. Lleida: Demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya - Diputació de Lleida.
 • BURGUEÑO, Jesús (1996) Geografia política de la España constitucional. La división provincial. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
 • BURGUEÑO, J. (1995) De la vegueria a la província. La formació de la divisió territorial contemporània als Països Catalans (1790-1850). Barcelona: Rafael Dalmau Editor.
Mapa comarcal

Memòria justificativa de la incorporació del municipi de Torà a al comarca del Solsonès

 • Contracte de recerca UdL – Ajuntament de Torà
 • Realització: 2010
 • Resultat: pendent 

Memòria justificativa dels motius i l’oportunitat del reconeixement del Moianès com a comarca

 • Conveni UdL – Consorci del Moianès
 • Realització: 2009-2010
 • Resultat: creació de la comarca del Moianès (Llei 4/2015, de 23 d'abril)
Delimitació municipal

Informe i proposta d’alteració de línia de terme entre els Hostalets de Pierola i Masquefa (Anoia)

 • Contracte de recerca UdL – Ajuntament de Masquefa
 • Realització: 2018

Informe sobre les forests mancomunals d'Esterri d'Àneu, Son, Sorpe i València d'Àneu (Pallars Sobirà)

 • Contracte de recerca UdL – Ajuntament d'Esterri d'Àneu
 • Realització: 2016-2017
 • Resultat: pendent

Informe sobre la línia de terme històrica entre els municipis de Llanera (Torà) i Llobera

 • Contracte de recerca UdL – Ajuntament de Torà
 • Realització: 2014
 • Resultat: sentència núm. 917/2017 de la sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que rebutja la delimitació establerta per la Generalitat en base a la documentació del IGN (1924) i estableix que la delimitació s’ha de fer en base a l’acord establert entre els dos municipis en 1889-1896 

Informe sobre la disfunció municipal del nucli de població de la Beguda Alta, a cavall de tres municipis: Masquefa (Anoia), Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) i Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès)

 • Conveni UdL – Mancomunitat de la Beguda Alta
 • Realització: 2015-2018
 • Resultat: correcció de la disfunció mitjançant la incorporació de tot el nucli al municipi de Masquefa (Decret 190/2018, de 28 d’agost) 

Informe sobre la delimitació municipal de Ponts amb la Baronia de Rialb (Noguera)

 • Contracte de recerca UdL – Ajuntament de Ponts
 • Realització: 2012
 • Resultat: adopció de la línia de terme proposada en l’informe, derivada de la documentació d’atermenament de 1889 (Resolució del Departament de Governació i Relacions Institucionals 2399/2015, de 22 d’octubre) 

Informe sobre la inexistència de raons geogràfiques que permetin i justifiquin la segregació d’un sector del nord del terme municipal de Torà (Segarra) per tal d’unir-lo a Llobera (Solsonès), atenent a la legislació municipal vigent

 • Contracte de recerca UdL – Ajuntament de Torà
 • Realització: 2009
 • Resultat: dictamen de la Comissió Jurídica Assessora (416/09) que rebutjà la segregació pretesa atès que no afectava cap nucli de població
Inventari (nomenclàtor) dels ens de població, nuclis i termes tradicionals

Projecte sobre els termes històrics de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran

Informe sobre el Nomenclàtor de població; àrea d’estudi, el Camp de Tarragona

 • Conveni UdL – Fundació del Món Rural
 • Realització: 2018-2019 

Informe sobre l’entitat i nucli de població històric de l’Aguda, en el municipi de Torà (Segarra)

 • Contracte de recerca UdL – Ajuntament de Torà
 • Realització: 2009-2010
 • Resultat: incorporació de l’entitat de població de l’Aguda al nomenclàtor de població per l’Instituto Nacional de Estadística des de l’any 2014
Toponímia

Informe sobre l’origen i idoneïtat de l’additament ’de Brai’ en el municipi del Pinell (Terra Alta)

 • Contracte de recerca UdL – Ajuntament del Pinell de Brai
 • Realització: 2016
 • Resultat: pendent
Informe Roca, 2001

Sobre l'organització territorial d'Espanya

 • BURGUEÑO, J. (2013) “I progetti sulla riforma dell’amministrazione provinciale in Spagna: antecedenti, proposte e prospettive per il futuro” en Oriol NEL·LO i Guglielmo TRUPIANO [ed.] Province e territorio. Riforme amministrative e pianificazione di area vasta in Italia e Spagna. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, p. 113-125. Colección Quaderni di TRIA, n. 4.

Sobre la formació de la divisió provincial espanyola

Sobre les vegueries i comarques catalanes 

Sobre la divisió eclesiàtica  

Sobre la divisió municipal 

 • BURGUEÑO, J. (2004) “El eterno debate sobre la reforma del mapa municipal. El caso de Cataluña”, Revista de Geografia, n. 3, p. 7-33. 
 • BURGUEÑO, J.; LASSO DE LA VEGA, Ferran (2003) Història del mapa municipal català. Barcelona: Direcció General d’Administració Local (Generalitat de Catalunya).
 • BURGUEÑO, J. (2000) “El projecte de reforma del mapa municipal de 1829 a les Balears”, Estudis Baleàrics, n. 66-67, p. 161-172. 
 • BURGUEÑO, J. (1999) “El proyecto de reforma municipal de 1829. El ejemplo de la Andalucía Oriental”, en Professor Joan Vilà Valentí. El seu mestratge en la geografia universitària. Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona, 831-849.
 • BURGUEÑO, Jesús (1993). “La frustrada reforma del mapa municipal de 1867 a Lleida” en Professor Lluís Casassas i Simó. Geografia i territorio. Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona, p. 73-94.

Sobre geografia lingüística d'Espanya 

Sobre història de la cartografia 

 • BURGUEÑO, J. (2011) “L’ensenyament de l’agrimensura a l’Institut de Lleida (1857-1887)” en Cartografia i agrimensura a Catalunya i Balears al segle XIX. Barcelona: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, p. 49-66.
 • BURGUEÑO, J.; NADAL, Francesc (2011) “Amidaments de terres i plànols parcel·laris municipals a la província de Girona (1845-1895)” en Cartografia i agrimensura a Catalunya i Balears al segle XIX. Barcelona: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 127-141.
 • NADAL, Francesc; BURGUEÑO, J. (2009). “Agrimensores para un país sin catastro. La enseñanza de la agrimensura en los institutos de segunda enseñanza (1857-1887). El caso de Lleida” en Hacienda y fiscalidad. Actas de las VIII Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos. ANABAD Castilla-La Mancha.
 • NADAL, Francesc; BURGUEÑO, J. (2009) “Agrimensores para un país sin catastro. La enseñanza de la agrimensura en los institutos de segunda enseñanza (1857-1887). El caso de Figueres” en Hacienda y fiscalidad. Actas de las VIII Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos. ANABAD Castilla-La Mancha.

Sobre cartografia de Lleida

 • BURGUEÑO, J. (2009) [Carto]grafia. testimoni visual de les terres de Lleida a través del temps (segles XIII-XIX). Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs.
 • BURGUEÑO, J. (2007) “Cartografia cadastral de la província de Lleida (segles XVIII-XIX)” en La cartografia cadastral a Espanya (segles XVIII-XIX). Barcelona: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 39-49.

Sobre Barcelona i la seva cartografia 

 • BURGUEÑO, J. (2010) “Geòmetres, arquitectes i editors. Cartografiar Barcelona (1750-1850)”, en Aproximacions a la història de la cartografia de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona - Institut Cartogràfic de Catalunya, p. 46-63. 
 • BURGUEÑO, J. (1997) “El territori de Barcelona en la revolució liberal” en El municipi de Barcelona i els combats pel govern de la ciutat. Barcelona: Proa - Institut Municipal d’Història de Barcelona, p. 189-200.

Sobre els nostres geògrafs 

Sobre l’organització territorial de l’Estat

 

Sobre l’organització territorial de Catalunya
 • Proposta d'organització territorial de Catalunya: vegueries, audiències i ens locals d'elecció directa. Aportació al debat en curs. PDF
Sobre l’àrea metropolitana de Barcelona
Sobre la comarca del Lluçanès
 • 23-11-2018, “Identitat local i legalitat administrativa o el joc del gat i la rata”, Banyoles, XI Congrés de la CCEPC.
 • 28-01-2014, Cloenda de la 4ª jornada “L’organització territorial dels governs locals”, organitzada per la Diputació de Barcelona i la Societat Catalana de Geografia.
 • 21-03-2012, Compareixença davant la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament, en representació del Col·legi de Geògrafs, amb relació a la proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la proposició de llei de modificació de la Llei orgànica del règim electoral general, per tal de fer que les circumscripcions electorals de les diputacions catalanes siguin les comarques. 
 • BURGUEÑO, J. (2009) [Carto]grafia. testimoni visual de les terres de Lleida a través del temps (segles XIII-XIX). Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs.
   Darrera modificació: